6.09.2016

Bölgesel Isıtma Destekleri - İngiltere Örneği

İngiliz Hükümeti'nin karbon (karbondioksit salınımı)-azaltma stratejisinin bir parçası olarak, 2013 yılında yerel makamların bölgesel ısıtma sistemi olanaklarını araştırmasını destekleyecek bir temin birimi oluşturdu. Resmi kalemde “Isıtma Ağı Temin Birimi (EN: Heat Networks Delivery Unit)” olarak yer eden bu buluşçu destek birimi iki öğeyi içerisinde barındırıyor: (i) hibe kaynağının sağlanması; ve (ii) bölgesel ısıtma ağlarının kurulumu hususunda deneyim zenginliğine sahip ticari ve teknik uzmanların oluşturduğu kendini işine adamış bir takımın teknik kılavuzluğu. İngiltere ve Galler ülkelerindeki yerel makamlar bu destek için başvuru yapabiliyorlar.

Mevcut durumda Birleşik Krallık'ta, 21000 konuta ve 1700 ticari ve kamu binalarına ısı sağlayan 2000 bölgesel ısıtma sistemi bulunmaktadır. Tahminlere göre 2030 yılında Birleşik Krallık'ın toplam ısı talebinin %14'ünün bölgesel ısıtma sistemleri tarafından sağlanacağı öngörülüyor ve 2050 yılında ortalama %43'ünün. Böylelikle, Birleşik Krallık'ın karbon-azaltma hedeflerine erişilmesinde bölgesel ısıtma sistemlerinin bu gelecek-yayılım öngörüsünün uygun maliyetli katkı sağlayacağı düşünülüyor. Bölgesel ısıtma sistemlerinin başarıya ulaşmalarında yerel makamların büyük rolü bulunmaktadır, şöyle ki: gelişim aşamaları boyunca teknik projelerine rehberlik edilmesinde, plan boyunca özel ağların desteklenmesinde, ısı dağıtım ağlarının işletilmesinde veya ısı tüketicisi olarak. Gelişim aşamalarında yerel makamların dahil olması; (i) ısı ağlarının faydalarının anlaşılmasına yardımcı olabilir ve (ii) ayrıca bu aşamada elde edilebilecek faydaların (yerel iş imkânlarının ve büyümenin oluşması) kaçırılmaması için gerekli olabilir.
Isıtma Ağı Temin Birimi
Bu birim, Enerji ve İklim Değişimi Bölümü (EN: Department of Energy and Climate Change (DECC)) tarafından desteklenen bu bölümün bir birimidir. Bölgesel ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi sırasında yerel makamların karşılaşabileceği kabiliyet ve kapasite sorunlarına karşı gelebilmek için kurulan bu birimle hem finansal hibe hem de teknik yönlendirmenin sağlanması amaçlanmıştır. Isıtma Ağı Temin Birimi, başvuruları değerlendiren ve yerel makamlara teknik destek sağlayan ticari ve teknik uzmanlardan oluşan ufak bir takımdan oluşmaktadır. Teknik destek hakkında detaylı bilgi vermek gerekirse, (i) ısı haritalandırılması, (ii) enerji ana-planlandırılması, (iii) ekonomik uygulanabilirlik çalışmaları, (iv) detaylı proje geliştirilmesi, ve (v) ticarileştirme.

2013 yılının Eylül ayında kurulmasından bu yana, bu birim İngiltere ve Galler ülkelerindeki 118 yerel makamın eşliğinde 200 farklı bölgesel ısıtma sistemine destek sağlamıştır (şimdiye kadarki gerçekleştirilmiş olan 5 destek döneminde toplan 11 milyon pound hibesi yapılmıştır!).  

Kaynak: 
Yorum Gönder