10.09.2016

İnsansız Hava Aracı ile Sıcak Su Kaçak Tespiti

Bölgesel ısıtma sistemlerinde, su temini gibi diğer boru sistemlerinde olduğu gibi su kaçağının (sızıntısının) olması kaçınılmaz bir durumdur. Mevcut bölgesel ısıtma sistemlerinde su kaçağı kontrolü, boru yalıtımı içerisinde yerleştirilmiş bakır borulardaki elektriksel direncin değişmesi ilkesine dayalı bir sürekli denetim tertibatı ile sağlanıyor. Fransa'nın doğusunda yer alan Lyon şehrinin yakınlarındaki (Venissieux Energies) bölgesel ısıtma sistemi su kaçağı tespitinde bir ilke imza attı. Artık bölgesel ısıtma boru şebekesindeki su kaçakları insansız hava araçları ile kontrol edilebilecek. Bölgesel ısıtma sistemi için uygulanan bu yöntem muhakkak diğer endüstriyel ısı kaçaklarının tespiti için örnek teşkil edebilir. 

Bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı Danimarka'da, sigorta firmaları risk analizlerinde kaçak tespit sistemlerinin varlığını göz önünde bulunduruyor. Nedeni açık; kaçağın sebep olabileceği büyük zararlar. Bu hem masraf sonucu üretilen ısının kaçak su yoluyla kaybı, kimyasal işlemle hazırlanan ısıtma suyunun sürekli tedarik edilmesi gerekliliği, ve de boru yalıtım malzemesinin su temasıyla yalıtım özelliğini kaybetmesi. Kaçak tespiti bu yüzden bölgesel ısıtma sistemlerinde (ve diğer endüstriyel ısıtma sistemlerinde) büyük önem arz etmektedir.

2016 yılının başlarında, Dalkia ile ortak Venissieuz Energies firması kaçak tespiti hususunda basit ama etkili bir adım attı. Kızıl-ötesi termal kamerayla donatılmış insansız hava aracı 20 km'lik ısıtma ağının 5 km'lik bölümünü dışarıdan inceledi. Bu inceleme sonucunda boru ağında 10 zayıf bölge tespit edildi. 

Termal fotoğraflamanın (EN: thermography) amacı, boru ağındaki çatlakların ve kaçakların önceden tespiti ve boru yenileme bakım çalışmalarının etkin bir şekilde uygulanması. Elde edilen sonuçlar hedeflenen amacın da ötesinde oldu: Boru ağında tespit edilen (10 adet) zayıflıkların sebeblerinin bulunması. Bunlar, kanalizasyon veya yağmur suyunun (yalıtımı aşarak) dışarıdan boru malzemesine sızması ve uzun süre sonrası hem yalıtımı bozması hem de, kırılma ve sızıntıya sebep olacak şekilde boru malzemesini paslandırması olarak tespit edildi. Zayıf noktalarak olarak belirlenen bu iki konu şebeke ağının geliştirilmesi çalışmalarında değerlendirilmek üzere dağıtım firmasının ajandasını alındı. Venissieux Energies firması, Lyon merkezli firma olan StudioFly'ı bölgesel ısıtma ağının bu yöntemle denetlenmesi için taşeron firma olarak seçmiştir. 

Dalkia firması insansız hava aracını daha önce bu maksatla Mazamet bölgesel ısıtma ağında kullandı. Bu ilk kullanımın amacı bu yöntemin elverişliliğini kontrol etmekti. Şehir üzerinde uzun uçuş sonrası, insansız hava aracı şebekedeki anormallikleri tespit etti. Diğer tespit edilen durum ise, mevcut termografi (EN: thermography) yöntemlerinin bulamayacağı düzensizlikler oldu. Helikopter veya yaya esaslı kontrol yöntemlerine kıyasla, insansız hava aracının kullanılmasının daha geniş ve kesin görüntüsel inceleme imkânı tanıdığı keşfedilmiştir. Şehrin üzerinde uçması için gerekli olan izinlerin alınması gerekliliğinin dışında insansız hava aracı kolay bir şekilde konuşlandırılabilir. Diğer bir avantajın ise, helikoptere dayalı yöntemle kıyaslandığında bu aracın ekolojik ve ekonomik oluduğu görülmüştür. 

Kaynaklar (Orjinal Metne Ulaşmak İçin Tıklayın!):
2) Introduction to Leakage by DanTaet Ltd.
Yorum Gönder