6.09.2016

Bir Enerji Başarısı - Kosta Rika

Kosta Rika üç yıl ard arda, elektrik enerjisi ihtiyacının %99'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından üretme başarısına imza atmış durumda...

2007 yılında Kosta Rika hükümeti 2021 yılına kadar tamamlamak üzere sıfır-karbon (atmosfere karbondiyoksit salınımının hiç olmaması) enerji hedefi belirledi. Bu hedef Kosta Rika için gerçekleştirilebilir görünüyor çünkü yoğun yağmurla beraber var olan tropik iklim, dağlık arazi ve göreceli olarak az, 4.8 milyon kadarlık bir nüfus; bunların tamamı ülkeye yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına kıyasi yarar sağlıyor. Dahası, 2004 yılında enerji üretiminin %47'si zaten yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyordu. Son iki yıl, ülke elektrik ihtiyacının %99'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeyi başardı ve 2016'nın ilk üç ayında aynı tablo %97 oranla tamamlandı. Toplam elektrik talebinin %66'sı hidroelektrik elektrik santrallerinde üretildi. Toplam talebin diğer kısmı %16'lık dilimle rüzgar çiftliği, %14 jeotermal, %2 biyokütle ve %0.02 güneş yenilenebilir kaynaklar tarafından karşılandı. Elektrik üretim firmaları bu dönemde termik santralleri sadece toplam talebin %3'ünü üretecek şekilde kullandılar.
Sürekli yağmurlarla beraber düşünüldüğünde Kosta Rika'nın zengin nehir ve baraj kaynakları sayesinde toplam elektrik talebinin %80'i hidroelektrik santraller tarafından üretildi. Bunun dışında, elektrik alt yapısı; rüzgâr, aktif volkanların imkân tanıdığı jeotermal, biyokütle ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını barındıracak şekilde oluşturuldu. Kosta Rika Elektrik Enstitüsü, mevcut durumda fosil yakıtları yanlızca yedek enerji kaynağı olarak düşünüyor. Bununla birlikte, elektrik üretiminde yüksek paya sahip olsa da su güvenilmez bir kaynak olarak dikkate alınıyor ve ayrıca büyük ölçekli hidro santraller çevreye ve yerel toplum için olumsuz etki oluşturabilir. Bu yüzden Kosta Rika yenilenebilir elektrik kaynaklarını çeşitlendirmeli ve; güneş, küçük ölçekli rüzgar türbinleri ve organik atık kaynaklı biyogaz gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarına odaklanmalı. Bu bağlamda, geçtiğimiz Nisan ayında, solar panel veya diğer yenilenebilir enerji üretim sistemlerini kuracak elektrik kullanıcılarının fazlalık enerjilerini ulusal şebekede depolanmasına imkân tanıyan yeni bir program başlatıldı.

Şunu belirtmek gerek ki Kosta Rika'nın kısıtlı ağır sanayisi var ve ekonomisi ağırlıklı olarak turizm, çoğunluğunu kahve ve muz üretiminin oluşturduğu tarımcılık ve Intel firmasının mikroişlemçi üretim fabrikası üzerine kurulu. Ayrıca, şimdiye kadar var olan ham petrol yatakları hâlâ el değmemiş, tabi ki yenilenebilir enerji üzerine kurulu enerji planlarını değiştirmemek ve de çevreyi kirletmemek için.

Kaynak: “Costa Rica goes 100% renewable this year!” by the thecivilengineer.org (Orjinali için Tıklayınız!)  
Yorum Gönder