1.02.2018

35 = Yolun Yarısı

Yolu yarılayan kadın sevgisinde ve öfkesinde cömerttir.. Onunla olan erkeğin her şeye hazır olması gerekir.
'Yaş otuz beş, yolun yarısı eder' deyince şair, yolu yarılayan kadınlar aklıma gelir.
Ne aradığını  ya da ne aramadığını bilen kadınlar.
Aşkı, sevdayı mutlaka tatmış olurlar.

Bu nedenle onları yüzeysel duygularla kandırmak mümkün değildir.
Aşkın da aşksızlığın da kokusu bu kadınlara sizden önce gelir.
Ömrünün diğer yarısını kendini geliştirmeye adayacağından bilinçleri doruğa yükselir.

Akıl ve bedenle birlikte girdiği ortama renk ve ışık verir..

Yolu yarılayan kadınlarla kolay ve zor bir hayat iç içedir. Sevgisinde de öfkesinde de cömerttir.

Evet anlamına gelen kadınsı hayırlarla kapris yapılmayacağını çoktan öğrenmiştir.

Erkeğin ne ardından gelir, ne de ilerisinde olmak için didinir.
Yan yana ,can cana duruşlar tercihidir.

Bazen bir anne şefkati, bazen de bir aslan kükremesi ile şaşkınlığa çevirir.

Onunla birlikte olan erkeğin her şeye hazır olması gerekir.

Yolu yarılayan kadınlar duygularını yaşamasını bilir.
Davranışları sebepsiz değildir.
Kalbi kırıldıysa ağlar, ağlayışının sebebi erkeğin ona sunacağı sevgi değildir.
Mutluysa kahkahalar atar, gülüşünün sebebi dikkat çekmek değildir.
Seviyorsa  kıskanır, kıskanç oluşunun sebebi kendine güvensizlik değildir.
Üzgünse omuz arar, destek istemesi çaresizliğinden değildir.
Suskunsa sebebi vardır, kendi haline bırakılması gerekir.

Yolu yarılayan kadınların hissiyatı kuvvetlidir.
Aldatıldığını sezgilerini kullanarak gün ışığına çıkarır.
Veda vakti geldi demenize bile gerek yoktur.
O verdiğiniz mesajı çoktan anlayıp kendi yolunu tutmuştur.
Her gidiş kadını daha da kadınlaştırır.
Gidenin ardından bakacak kadar hayatın uzun olmadığını anlamıştır.

Ve gizem kadına en çok bu yaşlarda yakışır.

Kaynak: Anonim

10.09.2016

İnsansız Hava Aracı ile Sıcak Su Kaçak Tespiti

Bölgesel ısıtma sistemlerinde, su temini gibi diğer boru sistemlerinde olduğu gibi su kaçağının (sızıntısının) olması kaçınılmaz bir durumdur. Mevcut bölgesel ısıtma sistemlerinde su kaçağı kontrolü, boru yalıtımı içerisinde yerleştirilmiş bakır borulardaki elektriksel direncin değişmesi ilkesine dayalı bir sürekli denetim tertibatı ile sağlanıyor. Fransa'nın doğusunda yer alan Lyon şehrinin yakınlarındaki (Venissieux Energies) bölgesel ısıtma sistemi su kaçağı tespitinde bir ilke imza attı. Artık bölgesel ısıtma boru şebekesindeki su kaçakları insansız hava araçları ile kontrol edilebilecek. Bölgesel ısıtma sistemi için uygulanan bu yöntem muhakkak diğer endüstriyel ısı kaçaklarının tespiti için örnek teşkil edebilir. 

Bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı Danimarka'da, sigorta firmaları risk analizlerinde kaçak tespit sistemlerinin varlığını göz önünde bulunduruyor. Nedeni açık; kaçağın sebep olabileceği büyük zararlar. Bu hem masraf sonucu üretilen ısının kaçak su yoluyla kaybı, kimyasal işlemle hazırlanan ısıtma suyunun sürekli tedarik edilmesi gerekliliği, ve de boru yalıtım malzemesinin su temasıyla yalıtım özelliğini kaybetmesi. Kaçak tespiti bu yüzden bölgesel ısıtma sistemlerinde (ve diğer endüstriyel ısıtma sistemlerinde) büyük önem arz etmektedir.

2016 yılının başlarında, Dalkia ile ortak Venissieuz Energies firması kaçak tespiti hususunda basit ama etkili bir adım attı. Kızıl-ötesi termal kamerayla donatılmış insansız hava aracı 20 km'lik ısıtma ağının 5 km'lik bölümünü dışarıdan inceledi. Bu inceleme sonucunda boru ağında 10 zayıf bölge tespit edildi. 

Termal fotoğraflamanın (EN: thermography) amacı, boru ağındaki çatlakların ve kaçakların önceden tespiti ve boru yenileme bakım çalışmalarının etkin bir şekilde uygulanması. Elde edilen sonuçlar hedeflenen amacın da ötesinde oldu: Boru ağında tespit edilen (10 adet) zayıflıkların sebeblerinin bulunması. Bunlar, kanalizasyon veya yağmur suyunun (yalıtımı aşarak) dışarıdan boru malzemesine sızması ve uzun süre sonrası hem yalıtımı bozması hem de, kırılma ve sızıntıya sebep olacak şekilde boru malzemesini paslandırması olarak tespit edildi. Zayıf noktalarak olarak belirlenen bu iki konu şebeke ağının geliştirilmesi çalışmalarında değerlendirilmek üzere dağıtım firmasının ajandasını alındı. Venissieux Energies firması, Lyon merkezli firma olan StudioFly'ı bölgesel ısıtma ağının bu yöntemle denetlenmesi için taşeron firma olarak seçmiştir. 

Dalkia firması insansız hava aracını daha önce bu maksatla Mazamet bölgesel ısıtma ağında kullandı. Bu ilk kullanımın amacı bu yöntemin elverişliliğini kontrol etmekti. Şehir üzerinde uzun uçuş sonrası, insansız hava aracı şebekedeki anormallikleri tespit etti. Diğer tespit edilen durum ise, mevcut termografi (EN: thermography) yöntemlerinin bulamayacağı düzensizlikler oldu. Helikopter veya yaya esaslı kontrol yöntemlerine kıyasla, insansız hava aracının kullanılmasının daha geniş ve kesin görüntüsel inceleme imkânı tanıdığı keşfedilmiştir. Şehrin üzerinde uçması için gerekli olan izinlerin alınması gerekliliğinin dışında insansız hava aracı kolay bir şekilde konuşlandırılabilir. Diğer bir avantajın ise, helikoptere dayalı yöntemle kıyaslandığında bu aracın ekolojik ve ekonomik oluduğu görülmüştür. 

Kaynaklar (Orjinal Metne Ulaşmak İçin Tıklayın!):
2) Introduction to Leakage by DanTaet Ltd.

6.09.2016

Bölgesel Isıtma Destekleri - İngiltere Örneği

İngiliz Hükümeti'nin karbon (karbondioksit salınımı)-azaltma stratejisinin bir parçası olarak, 2013 yılında yerel makamların bölgesel ısıtma sistemi olanaklarını araştırmasını destekleyecek bir temin birimi oluşturdu. Resmi kalemde “Isıtma Ağı Temin Birimi (EN: Heat Networks Delivery Unit)” olarak yer eden bu buluşçu destek birimi iki öğeyi içerisinde barındırıyor: (i) hibe kaynağının sağlanması; ve (ii) bölgesel ısıtma ağlarının kurulumu hususunda deneyim zenginliğine sahip ticari ve teknik uzmanların oluşturduğu kendini işine adamış bir takımın teknik kılavuzluğu. İngiltere ve Galler ülkelerindeki yerel makamlar bu destek için başvuru yapabiliyorlar.

Mevcut durumda Birleşik Krallık'ta, 21000 konuta ve 1700 ticari ve kamu binalarına ısı sağlayan 2000 bölgesel ısıtma sistemi bulunmaktadır. Tahminlere göre 2030 yılında Birleşik Krallık'ın toplam ısı talebinin %14'ünün bölgesel ısıtma sistemleri tarafından sağlanacağı öngörülüyor ve 2050 yılında ortalama %43'ünün. Böylelikle, Birleşik Krallık'ın karbon-azaltma hedeflerine erişilmesinde bölgesel ısıtma sistemlerinin bu gelecek-yayılım öngörüsünün uygun maliyetli katkı sağlayacağı düşünülüyor. Bölgesel ısıtma sistemlerinin başarıya ulaşmalarında yerel makamların büyük rolü bulunmaktadır, şöyle ki: gelişim aşamaları boyunca teknik projelerine rehberlik edilmesinde, plan boyunca özel ağların desteklenmesinde, ısı dağıtım ağlarının işletilmesinde veya ısı tüketicisi olarak. Gelişim aşamalarında yerel makamların dahil olması; (i) ısı ağlarının faydalarının anlaşılmasına yardımcı olabilir ve (ii) ayrıca bu aşamada elde edilebilecek faydaların (yerel iş imkânlarının ve büyümenin oluşması) kaçırılmaması için gerekli olabilir.
Isıtma Ağı Temin Birimi
Bu birim, Enerji ve İklim Değişimi Bölümü (EN: Department of Energy and Climate Change (DECC)) tarafından desteklenen bu bölümün bir birimidir. Bölgesel ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi sırasında yerel makamların karşılaşabileceği kabiliyet ve kapasite sorunlarına karşı gelebilmek için kurulan bu birimle hem finansal hibe hem de teknik yönlendirmenin sağlanması amaçlanmıştır. Isıtma Ağı Temin Birimi, başvuruları değerlendiren ve yerel makamlara teknik destek sağlayan ticari ve teknik uzmanlardan oluşan ufak bir takımdan oluşmaktadır. Teknik destek hakkında detaylı bilgi vermek gerekirse, (i) ısı haritalandırılması, (ii) enerji ana-planlandırılması, (iii) ekonomik uygulanabilirlik çalışmaları, (iv) detaylı proje geliştirilmesi, ve (v) ticarileştirme.

2013 yılının Eylül ayında kurulmasından bu yana, bu birim İngiltere ve Galler ülkelerindeki 118 yerel makamın eşliğinde 200 farklı bölgesel ısıtma sistemine destek sağlamıştır (şimdiye kadarki gerçekleştirilmiş olan 5 destek döneminde toplan 11 milyon pound hibesi yapılmıştır!).  

Kaynak: 

Bir Enerji Başarısı - Kosta Rika

Kosta Rika üç yıl ard arda, elektrik enerjisi ihtiyacının %99'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından üretme başarısına imza atmış durumda...

2007 yılında Kosta Rika hükümeti 2021 yılına kadar tamamlamak üzere sıfır-karbon (atmosfere karbondiyoksit salınımının hiç olmaması) enerji hedefi belirledi. Bu hedef Kosta Rika için gerçekleştirilebilir görünüyor çünkü yoğun yağmurla beraber var olan tropik iklim, dağlık arazi ve göreceli olarak az, 4.8 milyon kadarlık bir nüfus; bunların tamamı ülkeye yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına kıyasi yarar sağlıyor. Dahası, 2004 yılında enerji üretiminin %47'si zaten yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyordu. Son iki yıl, ülke elektrik ihtiyacının %99'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeyi başardı ve 2016'nın ilk üç ayında aynı tablo %97 oranla tamamlandı. Toplam elektrik talebinin %66'sı hidroelektrik elektrik santrallerinde üretildi. Toplam talebin diğer kısmı %16'lık dilimle rüzgar çiftliği, %14 jeotermal, %2 biyokütle ve %0.02 güneş yenilenebilir kaynaklar tarafından karşılandı. Elektrik üretim firmaları bu dönemde termik santralleri sadece toplam talebin %3'ünü üretecek şekilde kullandılar.
Sürekli yağmurlarla beraber düşünüldüğünde Kosta Rika'nın zengin nehir ve baraj kaynakları sayesinde toplam elektrik talebinin %80'i hidroelektrik santraller tarafından üretildi. Bunun dışında, elektrik alt yapısı; rüzgâr, aktif volkanların imkân tanıdığı jeotermal, biyokütle ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını barındıracak şekilde oluşturuldu. Kosta Rika Elektrik Enstitüsü, mevcut durumda fosil yakıtları yanlızca yedek enerji kaynağı olarak düşünüyor. Bununla birlikte, elektrik üretiminde yüksek paya sahip olsa da su güvenilmez bir kaynak olarak dikkate alınıyor ve ayrıca büyük ölçekli hidro santraller çevreye ve yerel toplum için olumsuz etki oluşturabilir. Bu yüzden Kosta Rika yenilenebilir elektrik kaynaklarını çeşitlendirmeli ve; güneş, küçük ölçekli rüzgar türbinleri ve organik atık kaynaklı biyogaz gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarına odaklanmalı. Bu bağlamda, geçtiğimiz Nisan ayında, solar panel veya diğer yenilenebilir enerji üretim sistemlerini kuracak elektrik kullanıcılarının fazlalık enerjilerini ulusal şebekede depolanmasına imkân tanıyan yeni bir program başlatıldı.

Şunu belirtmek gerek ki Kosta Rika'nın kısıtlı ağır sanayisi var ve ekonomisi ağırlıklı olarak turizm, çoğunluğunu kahve ve muz üretiminin oluşturduğu tarımcılık ve Intel firmasının mikroişlemçi üretim fabrikası üzerine kurulu. Ayrıca, şimdiye kadar var olan ham petrol yatakları hâlâ el değmemiş, tabi ki yenilenebilir enerji üzerine kurulu enerji planlarını değiştirmemek ve de çevreyi kirletmemek için.

Kaynak: “Costa Rica goes 100% renewable this year!” by the thecivilengineer.org (Orjinali için Tıklayınız!)  

4.09.2016

Tecavüz Önleyici Oje

Nuri Alço filmleriyle aklımıza kazının tecavüz edilmek istenilen kadının içkisine ilaç atılması sahnesi çoğumuzun aklında yer etmiştir. Bu tehlikenin gerçekleşmesinin önüne geçecek bir test geliştirildi. Kadınlarımızın tecavüz haplarıyla cinsel istismara uğramalarının önüne geçecek bu büyük buluş 4 mühendis öğrencisi tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'nden 4 mühendis öğrenci bu araştırmada, cinsel saldırılarda çokça kullanılan tecavüz haplarının kullanımını nasıl önleyebileceklerinin cevabını aramakla başladılar. Bu suçu işleyen kişiler, eğer yakalanılarsa, muhakkak yakalanıp hapse atılıyorlar ama öğrencilerin düşüncesi tecavüz gerçekleşmeden hedefteki kadının kurtulması yönünde şekillendi. Bu düşünceyle, barlarda ve partilerde uygulanabilecek tedbirli ve hızlı sonuç verebilecek içki kontrol testi bulmayı hedeflediler. Bu kolaylıkta sonuç verebilecek test için tecavüz haplarının kimyasal içeriğiyle temas ettiğinde rengi değişen oje buluşunu gerçekleştirdiler. Böylelikle, katıldığı partide (en yakın arkadaşından bile olsa) kendisine içki sunulan kadın, parmağını içkiye daldırıp içkinin içerisinde tecavüz hapının olup olmadığını anlayabilecek.

Kaynak: Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi (Haberin Orjinali için tıklayınız!)

3.09.2016

Bölgesel Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Bölgesel ısıtma ve soğutma, hava kirliliği ve buna bağlı zararlı karbondioksit emisyon seviyesini azaltabilecek ve enerji güvenliğini artırabilecek teknolojilerdir. Uluslararası Enerji Kuruluşu (IEA)'nun bu konudaki uzman heyeti; bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin gerekliliğinin ve değerinin IEA'da yer alan karar mercileri, Avrupa Komisyonu ve çoğu ülkenin hükümet erkanlarının dikkatinden kaçtığı hususunda endişe duymaktadır. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki sistemlerin yetersiz bakıma sahip olmalarından dolayı verimsiz çalışmaları bu sistemler hakkında mesnetsiz söylencelere ve yanlış kanılara sebep olmuştur. Bu yanlış kanılar bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanışlı olduklarının esas gerçeğine gölge düşürmektedir. Esasen (kullanılmayan) atık ısıların değerlendirilmesine imkân veren bu sistemler, doğalgazın direkt kullanılmasından daha çok verimlidir ve yenilenebilir enerjinin kullanılmasını arttıracak birçok olanak sağlamaktadır.
(IEA tarafından kaleme alınan) bu plan raporu (EN: Policy Paper)'nun amacı: plan yapıcı (EN: Policy-Maker)'ların bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin faydalarını; ve bu sistemlerin, Kyoto hedeflerine ve diğer çevresel/enerji plan hedeflerine erişmekte büyük rol oynadıklarını daha iyi anlamaları içindir.
Bölgesel ısıtma sistemlerinin temel ilkesi basit ama etkili:
  • Birçok ısıl enerji tüketicisine ön-yalıtımlı borular aracılığıyla sıcak su sağlanması, tabii ki amaç tüketicilerin ısıtma ve sıcak su gereksinimlerinin karşılanması. Isıl enerji tüketicileri ağırlıklı olarak konutlar olsa da hastaneler, endüstriyel tesisler, yurtlar,... da bu ucuz ve çevre-duyarlı sistemlerden faydalanabilirler.
  • Bütün şehri kapsayacak şekilde kurulan bu bölgesel sistemler doğalgaz sistemlerine benzerlik göstermektedir: sıcak suyu konutlara ulaştıracak boru dağıtım şebekesi bütün şehri kapsayacak şekilde kurulmaktadır (doğalgaz sistemlerde konutlara sıcak su yerine doğalgaz sağlanmaktadır). Boru dağıtım şebekesinde, ısı kaybını en aza indirmek için, ön-yalıtımlı borular kullanılmaktadır.
  • Isıl enerji tüketicilerine ulaştırılmak için dağıtım şebekesinde dolaştırılan (ısıl enerji taşıyıcı vasıta olan) sıcak su neredeyse her türlü enerji kaynağında üretilebilir. Mevcut ısıtma ve soğutma sistemleri örneklerinde yaygın olarak gördüğümüz üzere, ısı kaynakları (bunlarla limitli olmamak üzere) (i) birleşik ısı ve elektrik santralleri (EN: Combined Heat and Power), (ii) endüstriyel atık ısı; ve (iii) biyokütle (EN: biomass), jeotermal, ve direkt doğal ısı kaynakları v.b. gibi yenilenebilir enerji kaynakları olabilmektedir.
Bölgesel soğutma sistemlerinin temel ikesi de bölgesel ısıtma sistemleri ile neredeyse birebir aynıdır: konutların (ve diğer tüketicilerin) soğutma talepleri şehir şebekesinde dolaştırılan soğuk su aracılığı ile karşılanmaktadır. Ön-yalıtımlı borular, ısıtma örneğinde de olduğu gibi bu soğutma sistemlerinde de kullanılmaktadır. Şehir şebekesinde dolaştırılan soğuk su, merkezi olarak birçok kaynakta üretilebilmektedir. Mevcut sistemlerde yaygın olarak kullanılan soğuk enerji kaynakları, (i) doğal soğuk su kütleleri (deniz, göl, nehir v.b. su kütlelerinin derinliklerinde doğal olarak bulunan soğuk su kütleleri), (ii) abzorbsiyon sistemler, ve (iii) büyük ölçekli ısı pompaları (bu kaynaklarla sınırlı değil!) olabilmektedir.
Bölgesel enerji sistemleri sayesinde enerji tüketicilerinin bir sistemde birleştirilerek yekpare hâle getirilmeleri, çevre duyarlı enerji kaynaklarının ekonomik olarak değerlendirilmelerine imkân sağlamaktadır. Örnek vermek gerekirse: Endüstriyel tesislerdeki üretim süreçlerinin sonucu olarak atılan baca gazlarındaki ısıl enerji, eğer o bölgede bölgesel ısıtma sistemi kuruluysa, sıcak su üretiminde değerlendirilebilir ve üretilen bu sıcak su konutlara şehir boru şebekesi aracılığıyla ulaştırılabilir.
Bilhassa İskandinav ülkelerinin ağırlıkta olduğu birçok ülkede, bütün ülke ısı talebi büyük oranda (%50'nin üstünde) bölgesel ısıtma sistemleri ile sağlanmaktadır. Ancak, Avrupa Birliği'nin toplan ısı talebi göz önünde alındığında bölgesel ısıtma sistemi küçük bir kesimi oluşturmaktadır. Bu yüzden, bölgesel ısıtma sisteminin yaygınlaşma potansiyeli büyük ve bu potansiyel, geçmiş ulusal enerji planlarına bağlı olarak, her ülkede farklılık göstermektedir. Artan biçimde, dünyanın birçok ülkesinde bölgesel ısıtma ve soğutma kavramı soğutma için uygulanmaktadır. Bu iki türlü olmaktadır: (i) ya soğutulmuş suyun bölgesel soğutma dağıtım şebekesi vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması, (ii) ya da bölgesel ısıtma şebekesi aracılığıyla ısıl kaynaklı çalışan soğutuculara sıcak suyun sağlanmasıyla (bu soğutucularda üretilen soğuk su ayrı bir ufak merkezi soğutma şebekesiyle tüketicilere ulaştırılıyor.). Amerika Birleşik Devletleri'nde ve, gibi, soğutmanın büyük bir ihtiyaç olduğu diğer ülkelerde, bölgesel soğutma sistemlerinin kullanımı büyük derecede artış göstermiştir. Bölgesel soğutma sisteminin işletimini ekonomik hâle getirmek için, endüstriyel atık ısılarını değerlendiren pekçok soğutucu teknolojisi bulunmaktadır.

SÖYLENCE VE YANLIŞ KANILAR

Bölgesel ısıtma sistemleri, doğaları gereği, yerel boyutta çözüm sağlayan sistemlerdir; ve kazancı arttırmada, ve başlangıç kayıplarını sönümlemede kısıtlı yeterliğe sahiptir. Ulusal veya yöresel boyuttaki gaz ve elektrik şebekeleri, (geçmişten günümüze yaygın olmalarıyla beraber) yüksek kazanç imkânına sahip oldukları için, kendi alanlarındaki gelişmelere (fiyat öteleme ve iskonto imkânı gibi) ekonomik kolaylıklar sağlayabilmektedirler. Bu yüzden, bölgesel ısıtma sistemleri ile kıyaslandığında bu sistemler rekabetçi üstünlüğe sahip gibi görünmektedirler. Şimdiye kadar ulusal planlarda yer etmiş gelenekçi düşünceyle beraber, büyük ölçekli enerji sağlama sistemleri (yerel girişimlerden ziyade) hep destek görmüştür. Ancak, eğer çevresel etkileri de hesaba alan uzun vadeli ekonomik analiz gerçekleştirilirse görülecektir ki; birçok çerçevede bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri alanlarındaki diğer rakip enerji sistemlerine kıyasla rekabetçi üstünlüğe sahip sistemlerdir. Ayrıca, bölgesel ısıtma sistemleri, birleşik ısı ve elektrik santrallarından faydalanabilmek için olmazsa olmazdır.
Bina sahipleri, yakıt esnekliği sağlayan uzun vadeli enerji sağlama sistemlerine sıcak bakmaktadırlar (veya bakacaktırlar). Çünkü, bölgesel ısıtma sistemi ile, piyasadaki herhangi bir yakıt için gerçekleşebilecek ani fiyat artışı durumunda diğer farklı bir yakıt kullanımı ile aynı sıcak su üretimi sağlanabilir (Bu hususta aynı kazanda farklı türdeki yakıtları yakabilecek şekilde tasarlanmış Çoklu-Yakıt Kazanlı sistemler (EN: Multi-Fuel Boiler) göz önünde bulundurulmalıdır!). Bir nevi, bina sahipleri yakıt marketindeki ani fiyat artışlarından bağımsız hale gelecektir.
Özetlemek gerekirse; binaları bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri aracılığıyla birleştirmek, birleşik ısı ve elektrik üretim tesislerden ve diğer, (i) teknik ve ticari olarak kendisini kanıtlamış, (ii) ekonomik olarak uygulanabilir, ve (iii) çevresel duyarlılık açısından cazip, teknolojilerden faydalanmaya olanak sağlamaktadır.
Bölgesel ısıtma sistemi uzun bir tarihe sahiptir. Teknolojik kavram açısından bakıldığından birçok ülkede kayda değer mevcudiyeti bulunmaktadır ve birçok farklı şekilde uygulaması mevcuttur. Bölgesel ısıtma artan bir şekilde fosil yakıtlardan uzaklaşarak elektrik üreten santralların atık ısısından faydalanılacağı, evsel katı atık ve biyokütlelerin ısı kaynağı olarak kullanılacağı bir geleceğe doğru yol almaktadır. Ayrıca, kömür yakıtlı elektrik üretim tesisleri gibi eski teknolojilerin yanında yakıt hücre (EN: Fuel Cell)'leri ve yüksek verimliliğe sahip gaz türbinleri gibi yeni elektrik üretim teknolojilerinin çevresel faydaları bu sayede artacaktır.
Üretilen ve/veya (normalde atık olarak doğaya salınacakken) kurtarılmış ısı absorbsiyonlu soğutma sistemleri kullanılarak bölgesel soğutmada kullanılabilir ve dünya çapında bölgesel soğutma uygulamaları günden güne artmaktadır.
Yeni enerji sağlama teknolojilerinin en iyilerinin uygulamaya katılmalarına ek olarak, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin olmazsa olmazı olan ön-yalıtımlı boruların geliştirilmesi ve fiyatlarının düşürülmesi çalışmaları şimdiye kadar hep gerçekleştirildi ve gelecekte de bilimsel ilgi alanında olacaktır.
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki bölgesel ısıtma sistemlerindeki düşük verimliliğin sebebi belirli bir tasarım kavramının pazar-dışı ekonomik sistemde uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Bölgesel ısıtma tarihinde önemli teknolojik buluş olan ön-yalıtımlı borular, Batı (Avrupa) teknolojisi ürünü oldukları için ithal edilemezdi. Günümüzde belirli zümreler bu verimsiz sistemlerin gerekli teknik standartlara erişmesi için büyük oranda çaba harcamaktadırlar. Mevcut gaz dağıtım hatlarının genişlemesi yapılırken, “birincil kaliteli yakıtın önce elektrik üretiminde kullanılması ve bu üretimden açığa çıkan atık ısının bölgesel ısıtma sisteminde kullanılması” yönteminin sağlayacağı bütün çevresel faydalar göz önünde bulundurulmamaktadır. Plan-yapıcıların bu sistemleri, yükümlülük olarak algılamaktan öte, ulusal çevresel varlık/servet olarak kabul etmeleri gerekmektedirler.

ANAHTAR PLAN KONULARINDAKİ ETKİ

Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin bütünleyici ve kolaylaştırıcı birer teknoloji olmalarından dolayı, birçok plan konusu için gerekli ve ulusal ve ulusal sınırların dışında geçerli olacak planların hazırlanmasında kesinlikle dikkate alınmalıdır. Aynı şekilde, elektrik talebindeki artıştan dolayı gereken yeni elektrik üretim santrallarının kurulması planlanırken birleşik ısı ve elektrik santralları göz önünde bulundurulmalıdır. Sadece elektrik üretimi yapabilen santrallerde, santral içerisindeki ısı çevriminin neticesi olarak, büyük miktarda düşük kalite ısı potansiyeli bulunmaktadır. Bu ısı potansiyeli sadece elektrik üretimi yapan santrallerin birleşik ısı ve elektrik santralleri olarak tasarlanmaları veya mevcut sistemlerin dönüştürülmeleri ile bölgesel ısıtma sistemlerinde değerlendirilebilir. Aksi taktirde bu atık ısı potansiyeli israf olmaktadır (Bakınız Şekil 1).
Şekil 1
Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemi, birleşik ısı ve elektrik santrallerinin uygulanması için önemlidir çünkü kurulan dağıtma hattı sayesinde, olası tüketici havuzu (farklı çeşit ısı tüketicilerinin dahil olma imkânı ile) genişleme şansı yakalamaktadır. Belki daha önce sadece endüstriyel kesim ısı tüketicisi iken aynı bölgesel ısıtma ağı ticari, kurumsal ve büyük binalara da ısı sağlayabilmektedir. Bu ısı tüketicileri için gerekli olan sıcaklıklar göreceli olarak düşüktür. Bu birleşik ısı ve elektrik santralının, daha yüksek sıcaklıktaki endüstriyel proses ısı üretimi yapan santrallere göre daha verimli çalışmasına imkân vermektedir. Buna ek olarak, endüstrinin elektrike daha bağımlı olması ile, düşük kalite (EN: Low Grade) ısı kaynağı olarak kullanılabilecek büyük ölçekli endüstriyel ısı kuyuları zor bulunur hale gelecektir. Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemine bağlı kentsel binalar, birleşik ısı ve elektrik üretim tesisleri için daha kararlı uzun vadeli ortak olarak görülmektedir.

KARBONDİOKSİT AZALTIMI

Önümüzdeki yüzyıl, sera gazları seviyesinin düşürülme çalışmaları en önemli çevre plan hedefleri arasında olacaktır. Bölgesel ısıtma ve soğumta sistemleri ve birleşik ısı ve elektrik üretim tesisleri, sera gazı emisyonları (EN: GHG emissions)'nın kontrolünde şimdiye kadar zaten muazzam katkılarda bulunmuştur. Bu en önemli uluslararası hedeflere erişilmesi için de hâlâ büyük potansiyele sahiptir.
Dünyada yıllık olarak 11 ila 12 EJ ısı tüketimi bölgesel ısıtma sistemleri vasıtası ile sağlanmaktadır (Toplam sonuç enerji talebinin -Kapsam: Endüstriyel tesis, konut, umumi alan, ve ticari alan- %5'i). Bu oran, OECD mensubu ülkelerde %2 iken diğer ülkelerde %7 olarak görülmektedir. Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarındaki düşüş miktarı kayda değer orandadır ve Kyoto protokolünde öngörülen karbondioksit düşüş miktarının neredeyse yarısına tekabül etmektedir. Dünya çapından, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ve birleşik ısı ve elektrik üretim tesisleri (endüstriyel birleşik ısı ve elektrik santralleriyle beraber) yakıt yanması kaynaklı karbondioksit emisyonlarını %3-4 oranında düşürmüştür. Bu oran, 1998 yılında kaydedilen 22700 Mton dünyasal emisyon değeriyle kıyaslandığında yıllık 670-890 Mton düşüşe tekabül etmektedir. Yine bu iki kardeş sistemin kullanılmasıyla elde edilmiş en büyük düşüş %15 oranla Rusya'da gerçekleşmiştir.
Gelecekte, bu iki kardeş sistem küresel karbondioksit emisyon değerlerinde ilâveten düşüş imkânı sağlayacaktır. Bunlar altta sıralanan adımlarla gerçekleştirilebilir:
  • Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygınlaşması: (i) yeni ısıtma gereksinimi olan bölgelerde planlayarak ve (ii) mevcut sistemlerin dağıtım ağının genişlemesini sağlayarak.
  • Birleşik ısı ve eletrik üretim tesislerinin kullanım oranının mevcut bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinde arttırılmasıyla (Mevcut durumdaki üretim payı yalnız %48).
  • Mevcut sistemlerdeki yakıtların ikamesiyle çünkü kömür sağlanan yakıtlar arasında %38'lik bir orana sahip durumdadır.

BİYOKÜTLE'YE DÖNÜŞÜM

Uzun vadede, mevcut plan raporları biyokütle yakıtlarının yenilenebilir enerji geleceğinde büyük role sahip olacağını bildirmektedir. Gözden kaçan durum şu ki mevcut bölgesel ısıtma sistemlerinin ısı kaynağı zaten atık çöpleri, odun atıkları ve diğer biyokütle maddeleri yakan birleşik ısı ve elektrik üretim tesislerinden sağlanmaktadır. Esasen bu tesisler gelecek sistemler için temel oluşturacak prototip örnekler, böylelikle gelecekte ekinler düşük kalitede ısı sağlayabilecekler. Ancak, mevcut yeni be yenilenebilir enerji çözümlerinin analizlerinde (dağıtım) ağı çözümlerinin kritik öneminin bulunmadığı görünmektedir.

KENTSEL HAYAT KALİTESİ

Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri, bina yoğunluluğunun yüksek olduğu bölgelerde en yüksek verime sahiptir. Dünya çapındaki kentleşme yönündeki eğilim, özellikle gelişen ekonomilerde ve bölgesel soğutma alanlarında büyüyen piyasa imkânı sağlamaktadır. Büyüyen kentleşme, enerji ve çevresel konularda kayda değer tartışma konusu içermektedir ve bölgesel ısıtma ve soğutma, sürdürülebilir kentsel gelişim planlarının önemli bir parçası olabilir. Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri şebeke teknolojisi, mekân verimli kullanan kentsel tasarımı desteklemektedir. Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri kent hava kirliliğinin kontrol edilmesine, hayat kalitesinin yükseltilmesine ve şehir merkezlerinin canlılığına yardımcı olur.

ENERJİ PİYASASININ LİBERALLEŞTİRİLMESİ

Uluslararası ve bölgesel elektrik ve gaz şebekelerindeki eğilim, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerini ve birleşik ısı ve elektrik üretim tesislerini hem yaralayıp hem de yardımcı olmaktadır. Şunun farkına varmak gerek ki; enerji piyasasının liberalleştirilmesiyle kısa vadeli finansal performans üzerindeki odağın, bölgesel ısıtma ve soğutma ile birleşik ısı ve elektrik üretim tesisi gibi sermaye yoğun sürdürülebilir teknolojilerin uygulanmasına karşı olduğudur. Diğer yandan, dağıtılan güce doğru olan gidişat, büyük ölçekli sistem örnekleri kadar verimli olacak küçük ölçekli bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin üzerindeki odağı arttıracaktır.
(5. sayfadaki son iki paragraf bu makaleye eklenmemiştir!)

ENERJİ GÜVENLİĞİ

Enerji güvenliği, önemi artan ulusal ve uluslararası plan konusudur. Bölgesel ısıtma ve soğutma ve birleşik ısı ve elektrik sistemleri, önemi artan enerji güvenliği hususunda altta belirtilen şekilde anahtar role sahip olabilirler:
  • Elektrik üretimini talebin yüksek olduğu bölgelerde gerçekleştirmek. Böylelikle, elektrik iletim ve dağıtım kayıpları ortadan kaldırılabilecek veya azaltılabilecektir.
  • Soğutmadan kaynaklı (yaz aylarında gerçekleşen) aşırı yüksek (pik) elektrik talebi değerini düşürerek. Klima sistemleri aşırı yüksek elektrik talebinde büyük paya sahiptir. Soğuk enerjiyi yüksek verimlikli elektrik soğutucularda ve ısı kaynaklı soğutucularda üretip bölgesel soğutma ile konutlara ulaştırarak aşırı yüksek elektrik talebinde büyük düşük sağlanabilecektir.
  • Talebi aşırı yüksek talebinin olduğu dönem dışındaki dönemlere taşıyarak. Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerine kurulacak termik enerji depolama sistemleri aracılığıyla, gece depolanan sıcak su, soğutulmuş su veya buz gün içerisinde kullanılabilir veya sezonsal taşıma yeraltı su havzası veya diğer uzun dönem depolar ile sağlanabilir.
  • Yakıt esnekliğini arttırarak. Bölgesel ısıtma ve soğutma, farklı yerel yakıtların kullanılmasına imkân tanıyarak güvenilirlik ve enerji güvenliğini arttırmaktadır. Böylelikle, enerji sağlamadaki ve fiyatlardaki olabilecek herhangi bir değişimin etkisi azalmış olacaktır.
(Sonuçlar ve Öneriler kısmı bu makeleye eklenmemiştir!)


Sözlük - İngilizce'den Çeviri - Türkçe Anlamları


Policy paper : Plan Raporu
Policy maker : Plan Yapıcı
Key Policy : Anahtar Plan
Combined Heat&Power : Birleşik Isı ve Elektrik
Biomass : Biyokütle
Multi-Fuel Boiler : Çoklu-Yakıt Kazan
Fuel Cell : Yakıt Hücre
Pre-Insulated Pipes : Ön-Yalıtımlı Boru
Competitive : Rekabetçi üstünlük

Kaynak

IEA DHC Policy Paper (Orjinal İngilizce Rapora erişmek için tıklayınız!)
Birebir tercüme değildir! Türkçe makale büyük oranda IEA kaynağından faydalanılarak hazırlanmıştır. Makalenin belirli bölgelerinde yazar/tercüman tarafından ufak değişikler/eklemeler yapılmıştır.

Yazar: Tol, Hakan İbrahim ResearchGate (Tıklayınız), LinkedIN (Tıklayınız), Google Scholar (Tıklayınız)

22.08.2016

Torrentz.eu Neden Açılmıyor?

Popüler online korsan torrent meta-arama motoru torrentz.eu (torrentz.me, torrentz.ch, torrentz.in ve  https versiyonu) çevrimdışı hâle alındı ve korsan içeriğe erişimi sağlayan arama özelliğini kullanıcılarına kapattı. 

5 Ağustos cuma günü gece 1 itibariyle (BST) torrentz kullanıcıları Reddit'te torrentz'le alakalı şikayetlerini postalamaya başladılar. Kullanıcılar torrentz.eu sayfasına erişebildiklerini ama websitesinin ana sayfasında karşılama mesajının "Torrentz, çok sayıdaki arama motorlarının sonuçlarını sunan, bedava, hızlı, ve güçlü meta-arama motoruYDU (Türkçe Çeviri: -Torrentz WAS a free, fast and powerful meta-search engine combining results from dozens of search engines.-)" olarak değiştirildiğini gördüler. Kullanıcıların torrentz sayfasına girdiklerinde karışlaştıkları diğer bir karşılama mesajı da "Torrentz sizi her zaman sevecektir. Uğurlar olsun. (Türkçe Çeviri: -Torrentz will always love you. Farewell.-) oldu. 

Teknik incelemerde bulunmuş olan IS IT DOWN RIGHT NOW web sitesinden yapılan açıklamada torrentz.eu sayfasının dünyadaki bütün kullanıcılara kapalı olduğunu bildirdi. 

2003 yılından bu yana online hizmet veren torrentz.eu'nun kapanma sebebi tam bilinmiyor. Diğer bir torrent arama motoru olan TorrentFreak'ten yapılan açıklamada torrentz.eu işletmecilerinden birisiyle görüştüklerini ve o kişinin bu hususta açıklama yapmamayı yeğlediğini belirttiler.

Torrentz.eu'nun kapatılma sebebinin 2012'de yaşanmış olan MegaUpload kapatma süreciyle aynı olduğu genel kanı arasında bulunuyor. MegaUpload yasal süreç sonrası kapatıldıktan sonra diğer birkaç rakip dosya paylaşım siteleri kendi rızalarıyla sitelerini kapatmışlardır. Tabiki nedeni kendilerinin akıbetlerinin de MegaUpload gibi olma korkusu.

Şu günlerde telif hakkı sahipleri, online korsancılık üzerindeki baskılarını arttırıyorlar. Geçtiğimiz Temmuz ayında Pirate Bay'ı popülerlikte geçmiş olan Kickass Torrents sitesi sahibi Artem Vaulin ABD Adalet Bakanlığı'nın kararıyla Polanya'da yakalandı. MegaUpload sitesinin yasal süreçle kapatılmasıyla takip eden diğer rakip firmaların kendi kendilerini kapatmalarının torrentz.eu için de geçerli olduğu kanısı hakim durumda. Torrentz.eu kullanıcılarının bu güçlü arama motorunu bizlere sunmuş olan torrentz.eu sahiplerinin ve işletmecilerinin Artem Vauline gibi hapsedilmelerini istemezler.

Kaynak:
IB Times UK
IsItDownRightNow
Reddit
TorrentFreak 

25.05.2016

Yeminli Tercüman - Belçika

Belçika'da resmi evrakların tercümesi için yeminli tercüman (EN: sworn translator NL: beëdigd vertaler) gerekmektedir. Türkiye'den aldığım ehliyetimin Flemekçe'ye tercümesi için Belçika'da bulduğum yeminli tercümanların isimlerini ve irtibat bilgilerini veriyorum.

Ehliyetin Türkçe'den Felemenkçe'ye tercümesi 25-30 euro tutuyor (15-20 euro tercüme ve 10 euro mahkeme masrafı) ve mahkemeden damga gerektiği icin, 3-4 gün sürüyor tercüme işleminin tamamı! 

Döndü Kılınç Arslan
GSM: 0486 58 98 32
E-posta: dondu_kilincarslan@hotmail.com
Adres: 2020 Antwerpen

Ismail Köse
GSM: 0485 73 53 10
Adres: 2890 Dendermonde

Yunus Altıntaş
GSM: 0477 57 48 55
E-posta: yunus.altintas@gmail.com
Adres: 2890 Sint-Amands

Keywords:
Translation of Turkish to Flemish or Flemish to Turkish
Vertaling van het Turks in het Vlaamse of Vlaams naar het Turks

7.04.2015

İnsan Kaynakları İnternet Siteleri

İş başvurusu için neler yapabileceğiniz bu sayfada aktarılmıştır. Lütfen altta listesi verilen insan kaynakları sayfalarında özgeçmiş oluşturunuz. Kendiniz firmalara başvuruda bulunabileceğiniz gibi şansınız varsa firma tarafından da özgeçmişiniz incelenip geri dönüş olabilir.

İnsan Kaynakları İnternet Siteleri: